Obowiązujące podręczniki

Uwaga!

Zakup podręczników w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów klas I,II,III,IV,V szkoły podstawowej finansowany będzie z dotacji państwowej (poza podręcznikiem do religii).

Zakup podręczników dla uczniów klasy 0 i klasy VI szkoły podstawowej finansują rodzice.